kop-dinxperlo.gif (4290 bytes) Van gemeenschap tot gemeente
balletje.gif (644 bytes) Synagoge balletje.gif (644 bytes) Dagelijks leven balletje.gif (644 bytes) Isaac Menist balletje.gif (644 bytes) Familie Prins
balletje.gif (644 bytes) Burgemeester Verbeek balletje.gif (644 bytes) Vernietiging balletje.gif (644 bytes) Monument balletje.gif (1043 bytes) Fred Spiegel: Oorlogservaringen
balletje.gif (1043 bytes) Startpagina
    


Joodse marskramer

Waarschijnlijk woonden er al in de 18e eeuw Joden in Dinxperlo.  
In 1815 - Dinxperlo had toen ruim 1700 inwoners - woonden er vier Joodse gezinnen en een vrijgezel,  allen bedelaars, behalve Mozes Israel Fuldauer. Hij voerde een huishouding met vrouw en zes kinderen. In zijn huis werden gebedsdiensten gehouden, waaraan op sjabbat ook Joden uit Werth deelnamen. 
In 1821 werd de Joodse gemeenschap van Dinxperlo een zelfstandige Joodse gemeente.

din-syn-luchtfoto4.jpg (6443 bytes)


Vroegere synagoge in Dinxperlo

In 1886 nam Maurits Philip Prins het initiatief tot de vorming van een meer georganiseerde Joodse gemeente. 
In die tijd werd ook begonnen met de bouw van een synagoge. Deze was in 1889 klaar.


De Joodse begraafplaats (Meniststraat)

                     
© Arbeitskreis
Synagogenlandschaften
08-05-2005 box1@mizrach.org