Isaac Menist
balletje.gif (644 bytes) Gemeente balletje.gif (644 bytes) Synagoge balletje.gif (644 bytes) Leven en werken balletje.gif (644 bytes) Familie Prins
balletje.gif (644 bytes) Burgemeester Verbeek balletje.gif (644 bytes) Vernietiging balletje.gif (644 bytes) Monument balletje.gif (1043 bytes) Fred Spiegel: Oorlogservaringen
balletje.gif (1043 bytes) Startpagina

 

   

         

Isaac Menist (geboren in Amsterdam in 1867) was vanaf 1886 voorzanger en leraar van de Joodse Gemeente Dinxperlo. Op 18 oktober 1936 vierde hij hier zijn 50-jarig jubileum. 

Isaac Menist heeft in de kleine Dinxperlose gemeente veel voor het Jodendom gedaan. Hij heeft veel leerlingen uit  plaatsen waar geen Joodse gemeente was - ook uit de Duitse grensplaatsen - onderwezen. 

Als journalist genoot hij bekendheid. 
Hij was bestuurslid van o.a. de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis en de Volksbond tegen Drankmisbruik. Isaac Menist werkte ook jarenlang op het kantoor van de Cooperatieve Stoomzuivelfabriek ("de boterfabriek"). In al deze functies heeft hij waardering gevonden.

Isaac Menist werd in mei 1943 in het concentratiekamp Sobibor vermoord. 

 

     
   

Isaac Menist schonk zijn leerling Max Jacobi in 5667 = 1907 ter gelegenheid van zijn Bar Mitswa een uit 1885 daterend selichot- of smeekgebedenboek. Boven links het titelblad en rechts de geschenkboodschap.
                                       

De Meniststraat in Dinxperlo is naar Isaac Menist genoemd. 

              
© Arbeitskreis
Synagogenlandschaften
08-05-2005 box1@mizrach.org