kop-israel.gif (3071 bytes) Hebreeuws: Alefbet
balletje.gif (1043 bytes) Jerusalem balletje.gif (1043 bytes) Volk en Staat balletje.gif (1043 bytes) Ron Arad balletje.gif (1043 bytes) Volkslied
balletje.gif (1043 bytes) Landkaart balletje.gif (1043 bytes) Startpagina
               
alefbet.gif (1986 bytes) alephb1.gif (5196 bytes)
Het hebreeuwse alfabet

Het Hebreeuws en het Jiddisch gebruiken een eigen alfabet.
Het plaatje hieronder laat het Hebreeuwse alfabet zien. Denk eraan dat Hebreeuws van rechts naar links wordt geschreven, dus niet van links naar rechts, zoals het Nederlands. De Alef is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet en de Tav de laatste. Het Hebreeuwse alfabet wordt vanwege de eerste twee letters ook "alefbet" genoemd. Het alefbet bestaat uit 22 medeklinkers.

                 

hebrew.gif (6221 bytes)

                   
Wie bekend is met de Griekse taal, ziet u ongetwijfeld overeenkomsten in de namen en in de volgorde van de letters.
Van sommige letters zijn er twee versies. De Chaf, de Mem, de Noen, de Pe en de Tzade worden aan het eind van een woord anders geschreven dan wanneer ze aan het begin van of midden in een woord staan. De versie van de letter aan de linkerkant is de zgn.de sluitletter.
                
Klinkers en punten

Het alefbet heeft geen klinkers. Wie de taal vloeiend spreekt, heeft geen klinkers nodig om Hebreeuws te kunnen lezen. De meeste woorden die in Israel in het Hebreeuws worden geschreven, worden zonder klinkers geschreven. Als hulpmiddel bij de uitspraak is een systeem van punten en strepen ontwikkeld. Deze worden boven of onder de letter geschreven. Een tekst die deze tekens bevat wordt gevocaliseerde tekst genoemd. Hieronder staat een voorbeeld. Duidelijkheidshalve zijn de vocaaltekens in de illustratie in blauw getekend en iets groter dan normaal. 

De tekstregel rechts wordt in de sefardische uitspraak (die het meest wordt gebruikt) uitgesproken als: V'ahavta l're’echa kamocha. (Je zult je naaste liefhebben als jezelf. Leviticus 19:18).

hebrew-pointed.gif (506 bytes)

         
Schrijfwijzen

Het schrift dat hierboven is afgebeeld, is in Hebreeuwse boeken de meest gebruikte. Het wordt blokschrift genoemd. Voor gewijde teksten, zoals de torarollen, is er een speciale schriftvorm.

        
hebrew-cursive.gif (1690 bytes) Er is ook een (cursief) schrift dat wordt gebruikt in handgeschreven tekst. Een voorbeeld van dit schrift ziet u links.
 

In bepaalde teksten wordt een apart schrift gebruikt om de hoofdtekst te onderscheiden van het commentaar. Dit schrift staat bekend als Rashi-schrift, naar de grote Joodse geleerde Rashi (Rabbi Shlomo Yitzchaki) (1040-1105 van de g.j.). Het alefbet rechts is een voorbeeld van Rashi-schrift.

hebrew-rashi.gif (1621 bytes)
         
hebrew-numbers.gif (4651 bytes) Getalswaarde

Elke letter in het alefbet heeft een numerieke waarde. De kan ervoor worden gebruikt om getallen weer te geven, zoals de Romeinen dit met sommige letters (I, V, X, L, C, M) deden. De letters Alef tot en met Jod hebben de waarden 1 tot 10. De Jod tot en met de Kof hebben de waarden 10 tot 100, gerekend in tientallen. De Kof tot en met de Tav hebben de waarden 100 tot 400, gerekend in honderdtallen. Op deze wijze heeft ieder woord een getalswaarde. Een voorbeeld is het getal 18, dat de getalswaarde is van het woord chai, dat leven betekent.

   

knop-hebreeuwsefonts.jpg (3565 bytes)

          
© Arbeitskreis
Synagogenlandschaften
08-05-2005 box1@mizrach.org